Lietuvių liuteroniškų giesmiu variantai iki 1666 m.