Kelkaj pripensoj okaze de la sepcentjariĝo de la forpaso de la Plejalta poeto