B. Baert, V. Fraeters, Het wellende Water. De bron in tekst en beeld in de middeleeuwse Nederlanden en het Rijnland (woord vooraf van P. Vandenbroeck), Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis, Series B, vol. 34, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2005