H. Vlieghe, C. Stroo, H. van Gelder, Vlaamse Meesters: zes eeuwen schilderkunst, Leuven, Davidsfonds, 2004