Pignus appellatum a pugno: una questione etimologica e di palingenesi decemvirale