La lernado kaj la instruado de la fremdaj lingvoj kiel iloj por la konstruo de demokrata konscienco. La defio de la Komuna e˘uropa referenckadro por lingvoj