Troppo ambiziosa, troppo modesta. Mantova 1945-2016