Codzienne praktyki w zdrowiu i chorobie. Metodologiczne rozważania nad kompetencjami dzieci (Daily practices in health and illness: methodological considerations on children's competencies)