M. Fuko i “ischodnoe prostranstvo različija”: otkrytaja rana v serdce evropejskoj episteme