Jezero Komo Srđana Valjarevića: sklonište sa rajskim obeležjima. Un refugium dai tratti paradisiaci: il lago di Como di Srđan Valjarević.